Defilada Historyczna „Drogi do wolności”

Od rycerza do żołnierza
Dnia 10 listopada 2019
11.00 – 12.00 Defilada Historyczna.
12.00 – 15.00 Piknik Historyczny
Trasa:
Plac Hallera, ul. Jagiellońska, al. Solidarności, ul. Targowa,
ul. 11 Listopada, ul. Inżynierska, ul. Dąbrowszczaków, plac Hallera.
Dla wszystkich uczestników przewidujemy:
– możliwość wystawienia własnego stanowiska,
– gorący posiłek.
Zgłoszenia do 4 listopada 2019 na adres: woj.slawek1807@gmail.com
Patronat Honorowy:
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Warszawie
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Poseł Paweł Lisiecki
Krzysztof Kawęcki
Organizator:
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Partnerzy:

Grupa Historyczno – Edukacyjna
Szare Szeregi
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Okręg Mazowiecki
Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Broni Palnej PW 1944

Patronat Medialny:
Nasz Dziennik
Myśl Praska
Tygodnik Idziemy
Radio Warszawa