IX Festiwal Kolęd i Pastorałek „ Kolędować Małemu ” Warszawa, 06 grudnia 2020 r.

 

„Kolędować Małemu”REGULAMIN

IX Festiwal Kolęd i Pastorałek

Warszawa, 06 grudnia 2020 r.

 

Podziemia Katedry Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie; ul. Floriańska 3

 

          14:00 –  17:00  Koncert Galowy bezpośrednia transmisja                           konkursowa i wręczenie nagród laureatom.

 

 • KONTAKT

festiwalkoledmalemu@tlen.pl

Dorota Czajkowska

 • REGULAMIN

IX Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Kolędować Małemu ”

Warszawa, 06 grudnia  2020 r.

ORGANIZATORZY:

 • Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
 • Myśl Praska
 • Oktawian Artist Creation
 • Studio Wokalne Praga

Karta zgłoszenia IX festiwal Kolędować Małemu grudzień 2020 – TU POBIERZESZ

CELE KONKURSU:

 • prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych
 • popularyzacja śpiewania kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce zimowej
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski
 • promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej

 

ADRESAT:

 • konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych  (do 6 osób)
 • podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jeden utwór: kolędę, pastorałkę, piosenkę bożonarodzeniową bądź piosenkę o tematyce zimowej w dowolnym języku, dopuszcza się wykonania autorskich utworów
 • nie dopuszcza się udziału laureatów nagrody Grand Prix z poprzednich lat

 

KATEGORIE:

 • od 5 – 9 lat
 • od 10 do 15 lat
 • 16 lat i więcej
 • seniorzy 60 +O przypisaniu Uczestnika do kategorii decyduje rok urodzenia.
  O kwalifikacji zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka grupy.

TERMINARZ KONKURSU:

 • do 01 grudnia 2020 r.  – nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z nagraniem DEMO
 • do 03  grudnia 2020 r. – opublikowanie listy zakwalifikowanych laureatów
 • do 04 grudnia 2020 r. – potwierdzenie Uczestnictwa przez zakwalifikowane osoby do nagrania online.
 • 06 grudnia 2020 r. Koncert Galowy
 • 14:00 – 17:00 bezpośrednia transmisja konkursowa i wręczenie nagród laureatom.

MIEJSCE KONKURSU:

Warszawa

Podziemia Katedry Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie; ul. Floriańska 3

DEMO:

jako nagranie DEMO, które jest załącznikiem zgłoszenia, rozumie się nagranie piosenki, która zostanie wykonana na Festiwalu, nagranej przez Wykonawcę ( piosenka świąteczna albo kolęda)

– dopuszcza się nagrania mp3, nagrania studyjne bądź nagrane dyktafonem, telefonem, linki do nagrań na YouTube, linki do dysku z nagraniem

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • nagranie DEMO nie musi być profesjonalne, studyjne – może to być nagranie wykonane dyktafonem czy telefonem komórkowym
 • po zakwalifikowaniu do Festiwalu i opublikowaniu listy laureatów,  każdy zobowiązany potwierdzić swój udział.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie

https://myslpraska.pl

http://tmptik.org.pl

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/?ref=page_internal

 • do 03  grudnia 2020r. – opublikowanie listy laureatów
 • organizatorzy potwierdzą otrzymanie zgłoszenia
 • soliści i zespoły wokalne zakwalifikowane do udziału w konkursie do 04 grudnia 2020 potwierdzą udział w festiwalu
 • prosimy ściśle przestrzegać terminu nadsyłania zgłoszeń
 • w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o informację

 

OCENA I NAGRODY:

 • jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru, umiejętności wokalne wykonawców, interpretacja wykonywanych utworów, ogólny wyraz artystyczny, emisja
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział ( prosimy adres korespondencyjny)
 • w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody (tytuły LAUREATA) oraz wyróżnienia
 • dla najlepszego wykonawcy zostanie przyznana nagroda Grand Prix
 • jury ma prawo do innego podziału nagród
 • decyzje jury są ostateczne i niepodważalne
 • przewidziane są nagrody dodatkowe

NAGRODY:

 • GRAND PRIX

– recital podczas Koncertu Galowego IX edycji Festiwalu i  bezpośrednia transmisja konkursowa

– dyplom i statuetka

 • LAUREACI – (12 nagród – po 3 na każdą kategorie)

– nagroda rzeczowa

– dyplom i statuetka

 • WYRÓŻNIENIA (do 6 nagród przyznanych bez względu na kategorie)

– dyplom i statuetka

 • NAGRODY SPECJALNE

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • szczegółowy plan transmisji konkursowej  ustala organizator, zostanie opublikowany na stronie internetowej

https://myslpraska.pl

http://tmptik.org.pl

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/?ref=page_internal

 

 • Studio Wokalne Praga
 • oraz wysłany zakwalifikowanym uczestnikom mailowo
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych
 • dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu
 • zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo wszystkich prezentacji, ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu
 • warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów oraz zdobywcy nagrody Grand Prix jest obecność podczas Koncertu Galowego
 • organizator dopuszcza akompaniament własny (gitara, pianino) oraz podkłady zarejestrowane na CD bądź USB
 • koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie
 • organizator zapewnia poczęstunek i bufet kawowy
 • Nagrania koncertu będą dostępne na kanale TMPTiK:

https://www.youtube.com/channel/UCYEdt5kwbfzLZoWfiMJSL4w?view_as=subscriber

KONTAKT

festiwalkoledmalemu@o2.pl

Dorota Czajkowska; tel. +48 605 301 400

DANE OSOBOWE:

– dla potrzeb realizacji IX Festiwal Kolęd, Pastorałek  Kolędować Małemu , 06 grudnia  2020 Organizator i Współorganizator będą zbierać oraz przetwarzać dane osobowe uczestników takie jak: adres email, imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miasto, zdjęcia, nagrania demo oraz filmowe wszystkich uczestników – tak wykonawców jak i akompaniatorów zebrane podczas rejestracji uczestników, przesłuchań, warsztatów i koncertu, w formie elektronicznej i papierowej;

– Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych na potrzeby realizacji IX Festiwal Kolęd, Pastorałek  Kolędować Małemu , 06  grudnia  2020r.  TMPTiK; Studio Wokalne Praga

–  każdy uczestnik – tak wykonawca jak i akompaniator – wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zarejestrowanych materiałów fotograficznych i filmowych w celach promocyjnych przez Organizatora i Współorganizatora na stronach internetowych (www.bibliotekapiosenki.plwww.festiwalkrakow.pl) oraz na profilach Facebooka, YouTube, Instagram  tychże, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2015 r., poz. 2135) jak i  właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi. Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w IX Festiwal Kolęd, Pastorałek  Kolędować Małemu , 06 grudnia  2020r. i odbywa się ono już w momencie przesłania formularza zgłoszeniowego. Pisemne potwierdzenie wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce 06 grudnia 2020r. podczas transmisji.

– w przypadku gdy dane dotyczą osób nieletnich zgodę na gromadzenie i przetwarzanych takich danych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny – drogą mailową na adres festiwalkoledmalemu@tlen.pl, oraz potwierdzić pisemnie (czytelny podpis) na formularzu zgłoszeniowym. Niedopełnienie formalności skutkować będzie wykluczeniem z udziału w  IX Festiwal Kolęd, Pastorałek  Kolędować Małemu , 06 grudnia  2020r.

– gromadzone dane zostaną wykorzystane podczas realizacji: procesu rejestracji wszystkich uczestników – tak wykonawców jak i akompaniatorów – IX Festiwal Kolęd, Pastorałek  Kolędować Małemu , 06 grudnia  2020r. przesłuchań, warsztatów i koncertu oraz do celów promocyjnych i archiwizacyjnych zarówno w trakcie jak i po zakończeniu  IX Festiwal Kolęd, Pastorałek  Kolędować Małemu , 06 grudnia  2020r.