Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Pradze

Nad obchodami patronat honorowy objął

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

Organizatorzy:

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Partnerzy:

Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki

Kurpiowska Grupa Historyczna „Ostoya”

Grupa Historyczna Niepodległość 1863

Patronat medialny:

Myśl Praska

Tygodnik Idziemy

Nasz Dziennik

Radio Warszawa

29 lutego 2020 r.

Podziemia Katedry Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie,

 1. Floriańska 3

13.00 – 15.00  projekcja filmów dokumentalnych z archiwów IPN

16.00 – 17.00 Koncert Patriotyczny „Praskie Małmazyje” pod dyrekcją artystyczną Doroty Czajkowskiej oraz dodatkowo wystąpią lokalni młodzi Prascy wykonawcy

Przed Katedrą Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie,

 1. Floriańska 3

12.00 – 17.00 Diorama „Życie codzienne Żołnierzy Wyklętych” (w tych godzinach będą dostępni rekonstruktorzy przedstawiający wyposażenie i broń)

 

 

1 marca 2020 r.

Przejście szlakiem miejsc kaźni Żołnierzy Niezłomnych z udziałem pojazdów historycznych

 1. Godzina 12.00 – 12.05,  11 Listopada 68  (Wojskowy Trybunał Wojenny)
 2. Godzina 12.20 – 12.25, Strzelecka 8 (dawna Kwatera Główna NKWD w Polsce,  następnie WUBP)
 3. Godzina 12.35 – 12.40, Namysłowska  (Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-1956)
 4. Godzina 13.00 – 13.05, Cyryla i Metodego 4 (dawniej Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa-Praga, ostatecznie Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na M.St. Warszawa). Tabliczka na budynku ul. Cyryla i Metodego 1 (tabliczka ufundowana przez mieszkańców)
 5. Godzina 13.10 – 13.15, Jagiellońska 38 (Siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej)
 6. Godzina 13.25 – 13.30, Sierakowskiego 7 (dawna siedziba NKWD  1944 – 1946 , a następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego  1946 – 1954)
 7. Godzina 13.35, ul. Sierakowskiego 9, złożenie kwiatów przy popiersiu rotmistrza Witolda Pileckiego
 8. Godzina 13.40, Plac Weteranów 1863 roku

Godzina 14.00 – 14.30

Inscenizacja historyczna z udziałem grup historycznych na Placu Weteranów 1863 roku

(przed Katedrą Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie

 1. Floriańska 3)

Tematem inscenizacji będzie pokazanie realiów z okresu walk podziemia antykomunistycznego –  atak na posterunek i odbicie więźniów. W scenie zostanie przedstawiony  także wygląd ówczesnej ulicy wraz z mieszkańcami.