Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Organizator:
Urząd Dzielnicy Praga Północ
Instytut Pamięci Narodowej oddział w Warszawie
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Partnerzy:
Fundacja PZU
Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare Szeregi
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręg Mazowiecki
Stowarzyszenie Kolekcjonerów NIEPOKONANI 44
Patronat Medialny:
Myśl Praska
Radio Warszawa
Idziemy

W dniu 1 marca 2020 roku, w godzinach 12.00-14.00
Przejazd szlakiem miejsc kaźni Żołnierzy Wyklętych

1. Ulica 11 Listopada 68 (Wojskowy Trybunał Wojenny) godzina 12.00 – 12.10
2. Ulica Strzelecka 8 (dawna Kwatera Główna NKWD w Polsce następnie WUB) – godzina 12.20 – 12.30
3. Ulica Namysłowska (Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach
w latach 1944-1956) – godzina 12.35 – 12.50, W tym miejscu złożenie wieńców i uroczystości dzielnicowe, odśpiewanie hymnu.
4. Ulica Cyryla i Metodego 4 (dawniej Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa-Praga; ostatecznie Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na M.St. Warszawę) godzina 13.00 – 13.10
5. Ulica Jagiellońska 38 róg al. Solidarności, Liceum Władysława IV, godzina 13.20 – 13.30, Trybunał Wojskowy Armii Czerwonej (1944–1946)
6. Ulica Sierakowskiego 7, (dawna siedziba NKWD 1944 – 1946 , a następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 1946 – 1954), godzina 13.40 – 13.50
7. Tablica pamiątkowa Sierakowskiego 9 ( Szkoła im. Rotmistrza Witolda Pileckiego). Zakończenie godzina 13.55 – 14.00
W każdym z tych miejsc nastąpi:
Wystawienie warty honorowej.
Wypowiedź historyka – Marcina Łaszczyńskiego z IPN
Złożenie wiązanek lub zapalenie zniczy.
8. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku liceum im. Władysława IV u. Jagiellońska 38 godzina 14.00