Oferta Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, w ramach prowadzonych projektów, oferuje dla szkół, placówek edukacyjnych oraz wszystkich uczniów:
I. Projekt „Praskie Centrum Edukacji Historycznej”, a w nim:
1. Różnego typu Żywe Lekcje Historii w szkołach, placówkach edukacyjnych itp., na temat nieznanej i zapomnianej historii, w szczególności warszawskiej Pragi od 4 listopada 1794 roku do lat 80 XX wieku.
2. Lekcje historii w ramach wystawy stałej „Szlakiem Praskiej Historii”,
ul. Białostocka 8 lokal 21, parterowy budynek w podwórku, domofon 40.
3. Projekcje filmów dokumentalnych połączone z wykładem i dyskusją
ul. Białostocka 8 lokal 21, parterowy budynek w podwórku, domofon 40.
4. Spotkania z kombatantami i historykami, ul. Białostocka 8 lokal 21, parterowy budynek w podwórku, domofon 40 (możliwość zorganizowania takich spotkań w innych miejscach).
5. W ramach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie wydarzeń, możliwość udziału w wolontariacie np. Paczka dla bohatera.
II. Projekt „Praga to nie Warszawa”, udział w pracach redakcji Myśl Praska, możliwość zapoznania się z praca dziennikarską.
Ponadto w ramach współpracy z naszymi partnerami, jesteśmy w stanie zorganizować:
1. Pokaz broni historycznej.
2. Pokaz broni współczesnej.
3. Możliwość zorganizowania szkoleń związanych z posługiwaniem się bronią.
4. Możliwość zorganizowania wyjazdów na strzelnicę.
Szersze informacje i zgłoszenia:
Sławomir Wojdat, tel. 661594207, e-mail: woj.slawek1807@gmail.com.

Z poważaniem
Prezes TMPTiK

Sławomir Wojdat