Plan obchodów 73 rocznicy podjęcia Powstania Warszawskiego na terenie prawobrzeżnej Warszawy

Plan obchodów 73 rocznicy podjęcia Powstania Warszawskiego

na terenie prawobrzeżnej Warszawy

 1 sierpnia 2017 ( wtorek ) skwer Płk. Antoniego Żurowskiego/

6 sierpnia 2017 ( niedziela ) „Mała Pasta” ul. Brzeska 24 

 

 Godzina 15.00

Koncert piosenek powstańczych

„Praskie Małmazyje” pod dyrekcją artystyczną Doroty Czajkowskiej

Akompaniament Jerzy Muczyński

Wspólne śpiewanie, prowadzenie Dorota Czajkowska

 

Godzina 16.30

Przemówienia okolicznościowe, krótka prelekcja historyka

 

Godzina 17.00

Godzina „W”, minuta ciszy

 

Godzina 17.05

Złożenie wieńców, zapalenie zniczy pod głazem płk. Żurowskiego

 

Godzina 17.30

Inscenizacja historyczna „Atak na koszary”, „Obrona barykady”

 

Godzina 18.00

Poczęstunek, wojskowa grochówka

 

Przez cały czas odbywać się będzie prezentacja wyposażenia, umundurowania oraz broni historycznej.

 

6 sierpnia 2017 ( niedziela ) „Mała Pasta” ul. Brzeska 24 

 

Godzina 12.45

Zapraszamy do wspólnego śpiewania piosenek Powstańczych,

prowadzenie Agnieszka Pawlik-Regulska, akompaniament Janusz Kania

 

Godzina 13.00

Złożenie wieńców, zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową upamiętniającą zdobycie w 1 dniu sierpnia 1944 roku przez powstańców z 6-XXVI Obwodu AK Praga budynków centrali telefonicznej – Filia PAST-y

Przemówienia okolicznościowe, z prelekcją wystąpi Marcin Łaszczyński z warszawskiego Oddziału IPN

Godzina 14.00

Inscenizacja historyczna „Atak na Centralę Telefoniczną”

 

Godzina 14.30

Poczęstunek, wojskowa grochówka

 

Organizatorzy:

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Urząd Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy

Grupa Historyczna „Niepodległość”

Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław”

„Myśl Praska”

 

Patronat honorowy obejmują:

Burmistrz dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy –  Wojciech Zabłocki

Poseł do Parlamentu Europejskiego Prezes Prawicy Rzeczypospolitej – Marek Jurek

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Paweł Lisiecki

 

Patroni medialni:

Tygodnik „Idziemy”; Radio Warszawa ;TVP3 Warszawa ; „Nasz Dziennik”