PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ (JURY) konkursu „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”.

Dnia 14.02. 2017 r. i 15.02. 2017 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa mieszczącej się przy ul. Skoczylasa 9, zebrała się komisja w składzie:
Dorota Czajkowska – Zespół „Praskie Małmazyje”
Jolanta Byliniak –
Grażyna Bany –
Wanda Lis – sekretarz Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Jacek Szmit –
Sekretarz Komisji: Ewa Wierzbicka z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 50; przy ul. Skoczylasa 9

Zadaniem komisji konkursowej było:
– ocena nadesłanych prac w określonych technikach
– opracowanie werdyktu końcowego

Komisja Konkursowa (Jury) powołana przez organizatora dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami oceny prac:
zgodność z tematyką,
estetyka pracy;
oryginalność.

Celem Konkursu jest:
– upowszechniania wiedzy na temat działalności i losów Żołnierzy Wyklętych
– kultywowanie wartości, ideałów i postaw jakimi cechowali się żołnierze II konspiracji
z lat 1944 –1963;
– upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca)
– kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace
plastyczne.
– przypomnienie postaci nieżyjącego, historyka i dokumentalisty Warszawskiej Pragi
Pana Huberta Kossowskiego.

Na konkurs nadesłane zostało 157 prac:
– ze szkół podstawowych: 112 prac
– ze szkół gimnazjalnych: 59 prac
– ze szkół ponadgimnazjalnych: 9 prac
w tym:
– prace spoza Warszawy – 15 prac

Decyzją Komisji w każdej grupie tematycznej przyznano I, II, III miejsce i wyróżnienia.

Komisja przyznała nagrody:

I. W kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA:
Amelia Zawisza – I nagroda (Szkoła Podstawowa nr 50)
Maksymilian Magdziak – II nagroda (Szkoła Podstawowa nr 204)
Olena Cegłowska – III nagroda (Szkoła Podstawowa nr 124)

Wyróżnienia w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA:
Magdalena Gawron (Szkoła Podstawowa nr 204)
Marceli Książek (Szkoła Podstawowa nr 114)

II. W kategorii GIMNAZJUM:
Ida Lis – I nagroda (Gimnazjum nr 32)
Emilia Piszczako – II nagroda (Gimnazjum nr 72)
Marta Dziewulska – III nagroda (Gimnazjum im. Jana Pawła II z Glinianki)

Wyróżnienia w kategorii GIMNAZJUM:
Helena Wasilewska (Gimnazjum nr 125)
Klaudia Błaszczyk (Gimnazjum nr 57)
Rutkowska Zuzanna (Gimnazjum nr 106)

III. W kategorii SZKOŁA PONAD GIMNAZJALNA:
Aneta Tryniszewska – I nagroda (Zespół Szkół im. Piotra
Wysockiego)
Irmina Zawrot – II nagroda (Zespół Szkół Poligraficznych im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego)
Natalia Sławkowska – III nagroda (Zespół Szkół Poligraficznych im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego)

Wyróżnienia w kategorii SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:
Małgorzata Tokarska (Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego)

IV. Nagroda specjalna dla osoby spoza Warszawy została przyznana:
Julii Orzeł (Szkoła Podstawowa nr 2)

V. Nagrody dla autorów prac wykorzystanych przy PLAKACIE upamiętniającym uroczystości Narodowego dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych Warszawa- Praga-Północ otrzymują:
Magdalena Kamińska (Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego)
Martyna Lewińska (zgłoszenie prywatne)
Klara Kobylarczyk (Szkoła Podstawowa nr 31)
Julia Jim (Szkoła Podstawowa nr 279)
Michał Pallasch (Szkoła Podstawowa nr 258)

Protokół został podpisany przez wszystkich członków komisji konkursowej.

Dorota Czajkowska – …………………….……………..

Jolanta Byliniak – ………………………………………..

Grażyna Bany – …………………………………………..

Wanda Lis – …………………………………………..…..

Jacek Szmit – ……………………………………..……..

Ewa Wierzbicka – ……………………………………..……..