Rocznica wkroczenia sowietów na Pragę.

Zapraszamy  na obchody

78 rocznicy zajęcia warszawskiej Pragi przez Armię Czerwoną

w programie:

15.00 wykład VI Obwód Praga AK w Powstaniu Warszawskim – Radosław Stróżyk
16.00 zwiedzanie z przewodnikiem Izby Pamięci Strzelecka 8
17.15 złożenie kwiatów przed tablicą poświęconą więźniom Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na budynku kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8
18.00 Msza św. w intencji osób zamordowanych i zadręczonych przez NKWD i UB
w katowniach praskich w latach 1944- 1954 w kościele pw. Matki Bożej Loretańskiej
przy ul. Ratuszowej 5A.

Po Mszy św. złożenie kwiatów przed tablicami upamiętniającymi więzionych i zamordowanych
przez NKWD i UB na budynkach przy ul. Cyryla i Metodego 4 i ul. Sierakowskiego 7.