Niemieccy Grabieżcy kultury polskiej w latach 1939-1945.

Ze względu na ogrom materiału dotyczącego grabieży dóbr polskiej kultury przez Niemców w latach 1939-1945 opracowanie ograniczam do grabieży dokonywanej  na terenach włączonych  do Niemiec po 1 września 1939 r.: poznańskiego  z Poznaniem i łódzkiego z Łodzią i tylko w granicach, dokonywanej przez specjalnie powołany do  tego celu urząd Generalnego Powiernika.

Grabież, jako jeden z odcinków walki Rzeszy Niemieckiej z kulturą polską – przeprowadzona jako jeden ze środków – obok obozów koncentracyjnych, obok deportacji na roboty przymusowe, obok wyniszczenia gospodarczego była jednym z celów całkowitego wyniszczenia narodu polskiego. Niemiecka walka z kulturą polską obejmowała dosłownie wszelkie dziedziny, wytwory, przejawy i źródła kulturalnego życia narodu polskiego. Walka biologiczna dziesiątkowała,  ekonomiczna odbierała materialne podstawy egzystencji, a kulturalna godziła w duchowe siły narodu.

CZYTAJ WIĘCEJ…