Życzenia od redakcji Myśli Praskiej

Życzenia od redakcji:

Niech Chrystus Zmartwychwstały  otworzy nasze oczy i serca, napełniając je światłem wiary, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim  dobrem.

Za słowami Marii Konopnickiej

Nie  damy miana Polski zgnieść,
nie pudziem żywo w trumne
Ojczyzny honor i jej cześć,
podniesiem czoło dumne..”

życzymy wszystkim naszym czytelnikom by doczekali Naszej Ojczyzny dumnej i wolnej od zła.