AKTUALNOŚCI

WYWIAD Z HUBERTEM ANDRZEJEM KOSSOWSKIM

Hubert Andrzej Kossowski – społecznik i dokumentalista historii Pragi. Buntownik i opozycjonista. Autor wielu publikacji historycznych takich jak „Cień od wschodu” czy „Losy warszawskiej Pragi w czasie Powstania Warszawskiego i losy ludności cywilnej”. Autor licznych artykułów o tematyce Powstania Warszawskiego na Pradze, historii harcerstwa i materiałów poświęconych prawu i lustracji. Organizator i twórca wystaw powstańczych, twórca filmu „Obroża” poświęconego VII Obwodowi AK.

CZYTAJ WIĘCEJ…

ZARYS HISTORII RUCHU NARODOWEGO: OD NIEPODLEGŁOŚCI DO KONIECZNOŚCI JEJ OBRONY (1918-1939)

W poprzednim artykule, który ukazał się w listopadowym wydaniu Myśli Praskiej, przedstawiłem początki ruchu narodowego. Słowem przypomnienia – wszystko zaczęło się od Ligi Polskiej założonej w 1887 roku na emigracji przez Zygmunta Miłkowskiego (Tomasza Teodora Jeża) i innych weteranów powstania styczniowego. Wśród młodzieży funkcjonował Związek Młodzieży Polskiej (zwany ,,Zetem’’) pod kierownictwem Zygmunta Balickiego. Jan Ludwik Popławski był kierownikiem poczytnych i opiniotwórczych pism, takich jak Głos oraz Przegląd Wszechpolski. W środowisku tym powstają zręby polskiej myśli narodowej – nacjonalizmu opartego nie na micie walki, a nieustannej, codziennej pracy społeczno-politycznej na rzecz Ojczyzny. Powstaje idea wszechpolska – głosząca jedność wszystkich Polaków, niezależnie od ich rozdarcia przez zabory, niezależnie od ich klas czy stanów społecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ…

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Pradze

Nad obchodami patronat honorowy objął

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie

Organizatorzy:

Urząd Dzielnicy Praga Północ

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Partnerzy:

Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki

Kurpiowska Grupa Historyczna „Ostoya”

Grupa Historyczna Niepodległość 1863

CZYTAJ WIĘCEJ…

NASZE CELE

Niesienie Polskiej Tradycji rozwijanie jej oraz umacnianie wśród Społeczności w kraju i za granicą.

Krzewienie Polskiej Kultury.

Rozpowszechnianie polskich myśli filozoficznych opartych na tradycji polskiej w szczególności dziedzictwa Feliksa Konecznego.

Podnoszenie wiedzy wynikającej z wartości, dziedzictwa, tradycji i historii, wzmacnianie tożsamości narodowej.

Kreowanie i wspieranie lokalnych postaw w działaniach na rzecz dobra wspólnego i rozwoju wspólnoty społecznej.

Propagowanie myśli i nauki polskich świętych w szczególności św. Jana Pawła II.

O STOWARZYSZENIU SŁÓW KILKA...

Polska to Nasza Ojczyzna.

Większość z nas od dłuższego czasu działała społecznie angażując się w różnego typu przedsięwzięcia. Wspólnie organizowaliśmy i braliśmy udział w uroczystościach promujących i przypominających naszą historie. Wszystkim nam leży na sercu nasza kultura i tradycja. Chcieli byśmy całemu społeczeństwu przypomnieć najważniejsze daty z naszej historii , odkłamać stereotypy narosłe przez lata komunizmu, przypomnieć wspaniałe zwycięstwa naszego oręża. Nie możemy stać bezczynnie kiedy obraża się naszych bohaterów kiedy opluwa się naszą ojczyznę i wyśmiewa nasze przywiązanie do Narodu Polskiego. Powtarzając za naszym słynnym pisarzem Mikołajem Rejem „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”, pamiętajmy nie tylko o naszym język, nie zapominajmy również o naszej tradycji i kulturze. Połączeni wspólną pasją zdecydowaliśmy połączyć nasze siły. Postanowiliśmy spotkać się i zrobić coś wspólnie.

Dnia 8 września 2015 roku na spotkaniu zapadła decyzja o powołaniu do życia Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, którego głównymi celami mają być:

  1. Krzewienie pamięci historycznej
  2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich
  3. Promowanie myśli Jana Pawła II
  4. Obrona przed deprawacją dzieci i młodzieży
  5. Odkłamywanie naszej tradycji kultury i historii
  6. Monitoring mediów pod kontem właściwego wykonywania pracy dziennikarza i zgodności ich pracy z etyką i obowiązującym prawem.

Tak się zaczyna nasza historia i oby trwała jak najdłużej

ZARZĄD

Sławomir Wojdat

Sławomir Wojdat

Prezes

Marcin Kalicki

Marcin Kalicki

Wiceprezes

Wanda Lis

Wanda Lis

Sekretarz

Marek Strzeszewski

Marek Strzeszewski

Skarbnik

Paweł Komorowski

Paweł Komorowski

Członek zarządu

MYŚL PRASKA

MYŚL PRASKA - Marzec 2020

MYŚL PRASKA - LUTY 2020

MYŚL PRASKA - Styczeń 2020

GALERIA

KONTAKT

Informacje kontaktowe